Рейтинг
Порталус

Вялікае Княства Літоўскае На фото: Вялікае Княства Літоўскае, автор: admin

Публикация №1045748618 20 февраля 2003

Гісторыя Вялікага КнястваЛітоускага, Рускага, Жамойцкага здаўна прыцягвала ўвагу даследчыкаў мінуўіпчьшы. Ужо ў XVI ст. з'яўляюцца творы, што абапіраліся на беларуска-літоўскія летапісы і дакументальныя матэрыя.іы з дзяржаунага і родавых магнацкіх архіваў. Пэўна самай значнай з падобных прац была "Хроніка польская, літоўская, жамойцкая і ўсяе Русі" Мацея Стрыйкоўскага, выдадзеная ў Каралеўцы (сённяшні Калініград) у 1582 г...

Полная версия публикации

Знакамітыя вучоныя-беларусы На фото: Знакамітыя вучоныя-беларусы, автор: admin

Публикация №1045748579 20 февраля 2003

Зізаній Лаўрэнцій (?—1634) - беларускі педагог-гуманіст, царкоўны дзеяч, мовавед, перакладчык. Паводле адных звестак паходзіў з дробнамаянтковай шляхты Трокскага ваяводства, паводле другіх — з мястэчка Тустынь на Валыні. Адукацыю атрымаў у Астрожскай школе на Валыні. Працаваў настаўнікам царкоўнаславянскай і грэчаскай моў у Львоўскай (да 1592), Брэсцкай (1592—1595), Віленскай(1595—1597) брацкіх школах. Калі быў у Брэсце, падрыхтаваў вучэбныя кнігі «Азбука з Лексісам» і «Грамматіка словенска совершенного искусства осми частиі слова...»

Полная версия публикации

Сымон Будны На фото: Сымон Будны, автор: admin

Публикация №1045748533 20 февраля 2003

С. Будны — сапраўдны майстра літаратурнага перакладу. Яго перакладчьцкі талент найбольш ярка выявіўся ў час працы над Свяшчэнным Пісаннем. Будны, як вядома, перакладаў Біблію на польскую мову, якая на той час, побач са старабеларускай, царкоўнаславянскай і лацінскай з'яулялася адной з літаратурных моў Беларусі...

Полная версия публикации

Зізаній Лаўрэнцій (?—1634) - беларускі мовавед і царкоўны дзеяч На фото: Зізаній Лаўрэнцій (?—1634) - беларускі мовавед і царкоўны дзеяч, автор: admin

Публикация №1045748501 20 февраля 2003

Беларускі педагог-гуманіст, царкоўны дзеяч, мовавед, перакладчык. Паводле адных звестак паходзіў з дробнамаянтковай шляхты Трокскага ваяводства, паводле другіх — з мястэчка Тустынь на Валыні...

Полная версия публикации

Беларускі фальклор На фото: Беларускі фальклор, автор: admin

Публикация №1045748456 20 февраля 2003

На календары вечнасці - XXI стагоддзе, эпоха навукова - тэхнічнай рэвалюцыі, эпоха біёнікі і электронікі... Узброены ведамі чалавек ужо абганяе сёння самую смелую казачную фантазію, самыя няўрымслівыя мары. Фантазію казак абганяе, а сама казка, як ні дзіўна, не старэе, у нябыт не адыходзіць. Можна нават сказаць - наадварот, у апошні час попыт на гэты від вуснапаэтычнай народнай творчасці прыкметна ўзрос і працягвае павышыцца. Гэта датычыць, зразумела, і беларускага казачнага эпасу, беларускай казкі...

Полная версия публикации

Святы і абрады беларусаў На фото: Святы і абрады беларусаў, автор: admin

Публикация №1045748379 20 февраля 2003

Абрады-сукупнасць традыцыйных умоўных дзеянняў, што сімвалічна выражаюць і замацоўваюць адносіны людзей да прыроды і паміж сабой, іх паводзены ў важных жыццёвых сітуацыях, якія сістэматычна паўтараюцца. Абрады - састаўная частка традыцыйна- бытавой культуры народа. Утрымліваюць у сабе элементы песеннага, харэаграфічнага, драматычнага, дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Зарадзіліся ў першабытным грамадстве, калі людзі імкнуліся заклінаннямі ўздзейнічаць на незразумелыя з'явы прыроды...

Полная версия публикации

Несвиж (районный центр в Минской области) На фото: Несвиж (районный центр в Минской области), автор: admin

Публикация №1045748329 20 февраля 2003

НЕСВИЖ - районный центр в Минской области - один из старейших исторических и культурных центров Беларуси. Точная дата его основания не установлена. Вероятно, что Несвиж, как центр княжества, существовал уже в 13 в. В 16 в. он стал резиденцией польских магнатов Радзивиллов, после чего, значительно изменился. Были возведены прекрасные монументальные каменные здания, имевшие оборонное значение. Элементы готики, ренессанса, барокко, классицизма свидетельствуют о многоэтапности строительства. Неповторимыми творениями являются и сооружения 17-19 веков. Памятники архитектуры в Несвиже - ценный вклад белорусского и других европейских народов в общую сокровищницу мирового культурного наследия...

Полная версия публикации

Сонечны гадзіннік у в. Ішчаліна На фото: Сонечны гадзіннік у в. Ішчаліна, автор: admin

Публикация №1045748288 20 февраля 2003

Сонечныя гадзіньнікі – найстаражытнейшыя навуковыя прыборы. Іх выкарыстоўвалі йшчэ за шмат вякоў да н.э. Вядома, што сонечныя гадзіньнікі (па грэцку-гноманы) ўжываліся ў Старажытным Эгіпце..

Полная версия публикации

Ліда і Лідскі павет 150 гадоў таму: шляхта На фото: Ліда і Лідскі павет 150 гадоў таму: шляхта, автор: admin

Публикация №1045748212 20 февраля 2003

Шляхта засьцянковая, альбо як яе пайсюдна на Лiтве называюць- ваколiчная, найвялiкшая ў Лiдзкiм павеце, у парафiях: Эйшышкi, Pадунь, Лiда, Нача, Забалаць, а таксама i ў iншых ваколiцах; у весках, што цягнуцца на некалькi дзесяткаў дамоў, дзе жыве толькi сама шляхта часамi нават аднаго прозвiшча, як напрыклад: Едка, Чапля, Вiльканец, Гервiль, Болцiч, Сонгiн, Павятоўскi i iнш...

Полная версия публикации

Ліда ў мастацкіх творах На фото: Ліда ў мастацкіх творах, автор: admin

Публикация №1045748167 20 февраля 2003

Лідчына, як і увогуле Гарадзеншчына. для многіх мастакоў была крыніцай натхненьня і месцам духоўнага сталеньня. Цікавае гістарычнае мінулае, прырода вабілі такіх майстроў пэндзля і алоўка. як I. Пешка, В. Гразноў, В. Дмахоўскі, М. Кулеша, Н. Орда. Ф Рушыц, Я. Драздовіч. Што датычыцца Ліды, то гэтаму спрыяла і выгаднае геаграфічнае становішча. Побач Гародня, Вільня. Наваградак, першая сталіца ВКЛ. Творы прысьвечаныя Лідчыне, сталіся для гэтых мастакоў адной з прыступак уваходжаньня ў еўрапейскую культуру...

Полная версия публикации

Предыдущая
Следующая


1 2 3 4 5 6

Публикации, отправленные в архив рубрикиО Порталусе Рейтинг Каталог Авторам Реклама