Рейтинг
Порталус

Ліда і лідзяне 150 гадоў таму На фото: Ліда і лідзяне 150 гадоў таму, автор: admin

Публикация №1045748123 20 февраля 2003

Лiдзкi павет - даўнейшы асяродак маёй сям’i (Нарбутаў-заўв.pэд.), якая заўсёды прысвячала сваё жыцьцё грамадзкiм дзеям. Там я нарадзiўся, там правёў значную частку свайго жыцця, таму гэтая “малая Радзiма” дарагая мне заўседы. Успамiны пра яе мiлыя майму сэрцу i цешаць мяне у самоце , у якую увагнала мяне жыццё. Не раз уваскрасаюць у памяцi знаёмыя постацi, вядомыя калiсьцi шырокаму колу грамадзян; жыва паўстаюць перад вачыма розныя здарэннi, найбольш значныя акалiчнасьцi з грамадзкага жыцця павета, разнастайныя выпадкi: калi самотныя, калi смешныя, а часам i узнёслыя, якiмi багатая гiсторыя кожнай шляхэтскай сям’i на Лiтве...

Полная версия публикации

Лiда i Лiдчына ў "Жывапiснай Расеi" А.Кiркора На фото: Лiда i Лiдчына ў

Публикация №1045748075 20 февраля 2003

Папулярнае шматтомнае выданьне “Жывапіснай Расеі” (т.1-12 СПБ., 1881-1901) было задумана і зьдзейснена адным з буйнейшых расейскіх географаў, падарожнікам Пятром Пятровічам Сямёнавым-Цянь-Шаньскім (1827-1914). Трэці том гэтага выданьня “Літоўскае Палесьсе” і “Беларускае Палесьсе” практычна поўнасьцю напісаны вядомым беларускім этнографам і гісторыкам Адамам Кіркорам. Выйшаў том у 1882 годзе і цалкам прысьвечаны апісаньню гісторыі і прыроды беларускіх і летувіскіх зямель, матэрыяльнай і духоўнай культуры тутэйшага насельніцтва, у тым ліку насельніцтва Ліды і Лідчыны...

Полная версия публикации

Яна Карцан - беларускі друкар На фото: Яна Карцан - беларускі друкар, автор: admin

Публикация №1045748044 20 февраля 2003

Ёсць на Лідчыне такая вёска Вялічкі. Адсюль, як мяркуецца, паходзіў адзін з знакамітых друкароў нашага краю Ян Карцан...

Полная версия публикации

Грэка-каталіцкая (уніяцкая) царква ў Лідзе і Лідскім павеце На фото: Грэка-каталіцкая (уніяцкая) царква ў Лідзе і Лідскім павеце, автор: admin

Публикация №1045747973 20 февраля 2003

У 1323г. вялікі князь ВКЛ Гэдзімін запрасіў манахаў Дамініканаў і Францішканаў на Літву. У 1387г. была створана Віленская епархія. У маёмасць епархіі перадаецца вёска пад Лідай, Дуброўна...

Полная версия публикации

Архітэктура Лідчыны. Готыка. На фото: Архітэктура Лідчыны. Готыка., автор: admin

Публикация №1045747894 20 февраля 2003

Храм у горадзе - гэта сімвал вечнасці сярод тлума сучаснай цывілізацыі. Зусім іншую адметнасць мае сылуэт храма дзе-небудзь на халме, у атачэнні вёсак.Тут гімн чалавека ў гонар творца сусвету як бы зліваецца з гімнам самой прыроды...

Полная версия публикации

Беларуская археаграфія На фото: Беларуская археаграфія, автор: admin

Публикация №1045747754 20 февраля 2003

“Сказила бы всякие речи с часов старость, коли бы ученики людские, которые ж с прирожения своего конец мают, через листы не были увенчены и годным сведетст-вом ку пришлой ведомости не были приведены”...

Полная версия публикации

Беларусь: ад этнічнага згуртавання да нацыянальнай супольнасці На фото: Беларусь: ад этнічнага згуртавання да нацыянальнай супольнасці, автор: admin

Публикация №1045747705 20 февраля 2003

Заключаныя ў назве паняцці маюць служыць даследаванню нацыятворчых працэсаў на абшары Цэнтральна-Усход няй Еўропы1 (з асаблівай увагай да ўсходніх земляў былой Рэчы Паспалітай, адпаведна, Беларусі, Украіны і Літвы) у XIX і першыя дзесяцігоддзі XX ст., асабліва працэсаў пераходу ад этнічных згуртаванняў да нацыянальных супольнасцяў. (Гэта не азначае, што дадзеныя паняцці не могуць быць прыдатнымі для даследавання нацыянальных працэсаў па-за згаданай тэрыторыяй.) Вынікам гэтага ёсць разуменне этнічнага згуртавання ў адпаведнасці з рэаліямі грамадстваў феадальнага тыпу XIX ст. на дадзеным абшары. Такое разуменне адрознівае этнічнае згуртаванне ад паняцця этнічнай групы, якое стасуецца да супольнасцяў сучаснай Еўропы і Паўночнай Амерыкі, з'яднаных калісьці ідэалагічнымі сувязямі...

Полная версия публикации

"Краёвасць" у беларускай i лiтоўскай гiсторыi. 1905-1940 г. На фото:

Публикация №1045747648 20 февраля 2003

Краёвасць як феномен грамадска-палiтычнага жыцця Беларусi i Лiтвы з'явiлася ў часы рэвалюцыi 1905-1907 г. Сутнасцю яе iдэалогii было сцвярджэнне прыярытэту агульна-краёвых iнтарэсаў перад iнтарэсамi асобных этнасаў i сацыяльных груп. Апошнiя праявы краёвасцi адносяцца да 1939-1940 г...

Полная версия публикации

Карэньшчына: тры стагоддзі з жыцця аднаго маёнтка На фото: Карэньшчына: тры стагоддзі з жыцця аднаго маёнтка, автор: admin

Публикация №1045747603 20 февраля 2003

Даследчыкі гісторыі Беларусі неаднаразова аналізавалі звесткі пра сялянскае землекарыстанне і эвалюцыю феадальнай рэнты на Беларусі. Агульны характар працэсаў на макраўзроўні вызначаны больш-менш акрэслена. Але ні разу не рабіліся спробы прасачыць дынаміку гэтых паказчыкаў у той самай мясцовасці, у дачыненні да таго самага насельніцтва. Між тым такі падыход дазваляе зірнуць на гістарычны працэс так, як ён успрымаўся самімі ўдзельнікамі. Зразумела, што сяляне не мелі магчымасці апераваць вынікамі статыстыч ных падлікаў ці абагульніць лічбы па ўсёй краіне. Для іх было толькі два пункты адліку — параўнанне з бліжэйшымі суседзямі і ўспаміны пра ўласнае мінулае. На падставе гэтых параўнанняў фармавалася агульнае ўяўленне пра сваё жыццё — цяжкае яно ці лёгкае, пагаршаецца ці паляпшаецца. Таму даследаванне на мікраўзроўні здольнае ўнесці нешта істотна новае ў нашыя ўяўленні пра мінулае...

Полная версия публикации

Палякі Беларусі і Літвы ХІХ-ХХ стст. як этнакультурны і сацыяльны фенамен На фото: Палякі Беларусі і Літвы ХІХ-ХХ стст. як этнакультурны і сацыяльны фенамен, автор: admin

Публикация №1045747543 20 февраля 2003

Для разумення феномена польскай грамадскасці беларускіх і літоўскіх земляў у ХIХ — пачатку ХХ ст. уяўляецца вельмі важным асвятленне праблемы радаводу мясцовых палякаў. Цэнтральнымі тут з'яўляюцца пытанні пра памеры міграцыі насельніцтва з этнічных польскіх земляў у Беларусь і Літву і пра сутнасць працэсаў паланізацыі. Якія ж асноўныя падыходы навукоўцаў Беларусі, Літвы і Польшчы да азначаных праблем?..

Полная версия публикации

Предыдущая
Следующая


1 2 3 4 5 6

Публикации, отправленные в архив рубрикиО Порталусе Рейтинг Каталог Авторам Реклама