Рейтинг
Порталус

ТУРАУСКАЕ КНЯСТВА На фото: ТУРАУСКАЕ КНЯСТВА, автор: admin

Публикация №1125997018 06 сентября 2005

Тураўскае княства ўтварылася ў межах рассялення дрыгавiчоў — у Паўднёвай Беларусi, басейне Прыпяцi. Сталiца княства — горад Тураў прыгадваецца пад 980 г., калi на Беларусi з'яуляюцца князi, магчыма, браты Рагвалод i Тур. Ад апошняга, як паведамляе летапiс, "тураўцы празвалiся". Першая звестка i падзеi 988 г., калi былi вызначаны межы Тураўскай зямлi, сведчаць аб тым, што Тураўшчына ад пачатку развiвалася як самастойная дзяржаўная адзiнка з усiмii адпавядаючымi гэтай пабудове iнстытутамi...

Полная версия публикации

Росіцкія мучанікі На фото: Росіцкія мучанікі, автор: admin

Публикация №1045502833 17 февраля 2003

На пачатку Другой сусветнай вайны рэлігійнае жыццё на Беларусі, як гэта ні парадаксальна гучыць, прыкметна ажывілася. Для гэтага было некалькі прычын. Адна з іх выразна тлумачыцца прыказкай: «Як трывога — тады да Бога». Але было і іншае. У 1939 г. савецка-польская мяжа, якая падзяляла нашу Радзіму на Савецкую Беларусь і Заходнюю, рухнула. І адразу стала зразумела, наколькі рэлігійнае жыццё на гэтых тэрыторыях адрозніваецца паміж сабой...

Полная версия публикации

СУМЕСНАЯ ЧЫННАСЬЦЬ ХРЫСЬЦІЯНСКІХ СЬВЯТАРОЎ І РЭЛІГІЙНЫХ ДЗЕЯЧОЎ НА НІВЕ БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ ДЫ ДАБРАЧЫННАСЬЦІ Ў ГАДЫ ПЕРШАЕ СУСЬВЕТНАЕ ВАЙНЫ (1914 — 1921) На фото: СУМЕСНАЯ ЧЫННАСЬЦЬ ХРЫСЬЦІЯНСКІХ СЬВЯТАРОЎ І РЭЛІГІЙНЫХ ДЗЕЯЧОЎ НА НІВЕ БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ ДЫ ДАБРАЧЫННАСЬЦІ Ў ГАДЫ ПЕРШАЕ СУСЬВЕТНАЕ ВАЙНЫ (1914 — 1921), автор: admin

Публикация №1045502791 17 февраля 2003

На працягу сваёй гісторыі Беларусь была ня толькі месцам сутыкненьня розных ваяцкіх армадаў, якія руйнавалі ды забівалі. Нашая краіна, што знаходзіцца на скрыжаваньні эўрапэйскіх цывілізацыяў, была тым месцам, дзе сутыкаліся, узаемадзейнічалі ды перапляталіся розныя культурныя ды рэлігійныя традыцыі, якія ўзбагачалі й дапаўнялі нацыянальную культуру, духовыя здабыткі беларускага народу...

Полная версия публикации

Юры Матулевіч - віленскі біскуп На фото: Юры Матулевіч - віленскі біскуп, автор: admin

Публикация №1045502732 17 февраля 2003

Благаслаўлёны Юры Матулевіч нарадзіўся 13 красавіка 1871 года ў вёсцы Лугіне (Літва), у літоўскай сям'і. Вельмі рана страціў бацькоў. Сіратою апека ваўся старэйшы брат Юрась. З1878 па 1881 г. хлапчук наведвае, пачатковую школу ў Марыянаполі, тут таксама скончыў гімназію. У 1889 годзе Юры Матулевіч пераязджае да свайго дзядзькі ў Кельцы (Польшча), дзе той працаваў выкладчыкам замежных моў у Духоўнай семінарыі...

Полная версия публикации

Адам Станкевіч - лідэр беларускага каталіцкага Адраджэння На фото: Адам Станкевіч - лідэр беларускага каталіцкага Адраджэння, автор: admin

Публикация №1045502686 17 февраля 2003

Адам Станкевіч быў з тых слаўных рыцараў беларускага нацыянальнага Адраджэння, якія апошнімі вяртаюццаў нашую абкрадзеную гістарычную і культурную традыцыю. Бальшавікі помсцілі яму пры жыцці за ахвярную службу Беларусі...

Полная версия публикации

Новомученники и исповедники Беларуси. Репрессии начала ХХ века. На фото: Новомученники и исповедники Беларуси. Репрессии начала ХХ века., автор: admin

Публикация №1045502628 17 февраля 2003

В последние годы у нас много говорилось и писалось о репрессивной политике коммунистов в советский период истории Беларуси. Всем известно, что эта политика затрагивала самые разные слои общества: крестьянство, военных, интеллигенцию, рабочих. Огромные потери в период репрессий понесла Православная Церковь Беларуси...

Полная версия публикации

Митрополит Минский и Белорусский Мельхиседек На фото: Митрополит Минский и Белорусский Мельхиседек, автор: admin

Публикация №1045502576 17 февраля 2003

Личность митрополита Минского и Белорусского Мелхиседека на фоне церковных и исторических смут и трагических событий 20—30-х годов раскрылась в истинном масштабе, обнаружив свое высшее предназначение в подвиге исповедничества за веру и церковь православную...

Полная версия публикации

Исповедники Христовы в Беларуси в период гонений на церковь в 1950-1960-е годы На фото: Исповедники Христовы в Беларуси в период гонений на церковь в 1950-1960-е годы, автор: admin

Публикация №1045502521 17 февраля 2003

За два тысячелетия Христианства народом Божиим к алтарю Христову был принесён особый духовный плод, нашедший своё выражение в подвигах святых -юродивых, блаженных, мучеников, исповедников и страстотерпцев. Многие из них нашли прославление за открытое свидетельство своей веры в Господа нашего Иисуса Христа, не взирая на то, что это сопряжено с опасностью для жизни и личной свободы...

Полная версия публикации

Иван Степанович Прохоров (белорусский проповедник) На фото: Иван Степанович Прохоров (белорусский проповедник), автор: admin

Публикация №1045502452 17 февраля 2003

Я знаю одного человека, который был близок к отчаянию и желанию конца жизни. Пессимизм Шопенгауэра и других философов, воспринятый им из прочих сочинений, привел его к отрицанию радости жизни. Он сильно задумывался над этим вопросом, и у него созревало роковое решение. Но один вопрос, который был написан на одной из его бумаг человеком верующим, обратил его мысли совершенно в другое направление. Этот вопрос был: «Любите ли Вы Христа?» Этот вопрос был ярким лучом, проникшим в тёмную комнату. Он сразу объяснил: «для чего жить? для кого жить?» Для любви, для Христа. Любовь вечна, и она в Том, Кто положил душу Свою за грешников. О, любите ли вы Христа? Скорее же узнайте Его! Изучите Его, и вы будете поражены глубиной Его любви к вам...»

Полная версия публикации

Дзекуць-Малей Лука Николаевич (проповедник) На фото: Дзекуць-Малей Лука Николаевич (проповедник), автор: admin

Публикация №1045495781 17 февраля 2003

Закончилась Первая мировая война (1914-1918 гг.) Постепенно начали утихать её грозные бури. В соответствии с Брестским мирным договором 1918г. Западная Белоруссия отошла под владение Польши. В годы войны и оккупации многие города и деревни были разрушены или сожжены. В течение ряда лет население жило впроголодь. Не хватало хлеба, соли. Не было керосина, мыла, спичек, одежды, обуви. Война принесла много страданий и горя. Голод, болезни и смерть коснулись большинства семей и наложили свой отпечаток на чувства каждого. К концу 1920 года многие люди, разбросанные ранее войной по различным областям России, стали возвращаться обратно в свои родные обжитые места...

Полная версия публикации

Следующая


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Публикации, отправленные в архив рубрикиО Порталусе Рейтинг Каталог Авторам Реклама