Рейтинг
Порталус

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ МАДЭЛЬ СВЕТУ Ў БЕЛАРУСАЎ І АДЛЮСТРАВАННЕ ЯЕ Ў РОЗНЫХ ПЛАСТАХ БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ
публикация №1045754975

20 февраля 2003 Научная библиотека Порталус ПОЛИТИКА ВНУТРЕННЯЯ

Аннотация от автора: З’яўленне мастацтва ў жыцці чалавека адносіцца да далёкага перыяду гісторыі, калі ён пачаў ствараць прадметы хатняга ўжытку і прылады працы. У працэсе практычнай дзейнасці ў нашага продка пачало абуджацца пачуццё прыгажосці. Яго прыцягвала гармонія навакольнага прыроднага асяроддзя, чалавечага цела. У час палявання ён любаваўся грацыёзным спрытам звера. Усё гэта не магло не адбіцца на прадметах быту, якія вырабляў першабытны чалавек...

Открыть полную версию публикации

Генадзь Бураўкін
публикация №1045754901

20 февраля 2003 Научная библиотека Порталус ПОЛИТИКА ВНУТРЕННЯЯ

Аннотация от автора: З імем Г. Бураўкіна звязаны выдатныя здабыткі беларускай паэзіі, глыбокае веданне жыцця, разуменне душы чалавека працы, захапленне багаццямі роднай мовы. Паэт добра ведаў жыцце народа, яго гісторыю і звычаі. Ён высока цаніў жывое слова, умеў паставіць у вершы гэтае слова так, што яно заўсёды гучала свежа і шчыра. У кожнага сапраўднага паэта абавязкова ёсць творы, якія найбольш поўна прадстаўляюць яго найлепшым чынам. Яны, як правіла, і найбольш вядомыя…

Открыть полную версию публикации

Гісторыя беларускай літаратуры
публикация №1045754722

20 февраля 2003 Научная библиотека Порталус ПОЛИТИКА ВНУТРЕННЯЯ

Аннотация от автора: Старая лiтаратура мела y сваiм развiццi чатыры важнейшыя перыяды, першы (10— 12 век), калi y ей пераважалi царкоyныя творы y балгарскай мове з нязначным пазнейшым уплывам нашае мовы; другi — (13—14 век), калi наша мова зрабiлася дзяржаyнаю у Вялiкiм княстве Jliтoycкiм i yвайшла y шырокi лiтаратурны yжытак; трэцi (15 — 16 век), калi старая лiтаратура дасягла найбуйнейшага yзросту; чацвёрты (17—18 век), калi яна стала падупадаць i зусiм заняпала...

Открыть полную версию публикации

Максім багдановіч і беларускае Адраджэнне
публикация №1045754590

20 февраля 2003 Научная библиотека Порталус ПОЛИТИКА ВНУТРЕННЯЯ

Аннотация от автора: Вялікі грамадзянін і патрыёт Радзімы, ён усё сваё кароткае жыццё аддаў служэнню свайму народу. Адданы сын Беларусі, ён ўжо даўно пераступіў абсягі роднай зямлі. Як свайго, яго прымалі далёка за межамі радзімы...

Открыть полную версию публикации

Сучасная бел паэзiя
публикация №1045754494

20 февраля 2003 Научная библиотека Порталус ПОЛИТИКА ВНУТРЕННЯЯ

Аннотация от автора: Сучасная бел паэзiя вядзе адлiк часу з 50-х гадоу. Вялiкi уплыу на яе развiцце аказау грамадска-сацыяльны уздым, дзякуючы якому узрасла увага да чалавека, як асобы, як стваральнiка матэрыяльных i духоуных каштоунасцей на зямлi. Сучасную беларускую паэзiю цiкавiць чалавек з глыбока асабiстымi перажываннямi, якi актыуна ставiцца да рэчаiснасцi. Значна павысiлась цiкавасць паэтау да маральна-этычных праблем...

Открыть полную версию публикации

Сучасная беларуская проза
публикация №1045754456

20 февраля 2003 Научная библиотека Порталус ПОЛИТИКА ВНУТРЕННЯЯ

Аннотация от автора: Сучасная беларуская проза жыве клопатамі пра час, народны лёс, які праламляецца ў лёсе асобных людзей. Яна вызначаецца пільнай ўвагай да асобы чалавека і штодзённых праяў жыцця. Рэальныя здабыткі сучаснай прозы немалыя. Пашырылася рэчышча “ваеннай” прозы творамі В. Быкава, І. Навуменкі, І.Чыгрынава. А. Адамовіча, А.Савіцкага і іншых пісьменнікаў. Нямала твораў прысвечана маральна-этычным і філасофскім праблемам, пасляваеннаму часу. Больш адчувальнай стала патрэба ў звароце да мінулага, да гістарычных падзей, якія ацэньваюцца з пункту гледжання сучаснікаў (творы У.Караткевіча, І.Шамякіна, У.Калесніка, В. Коўтун, А. Лойкі)...

Открыть полную версию публикации

Беларуская літаратура
публикация №1045754415

20 февраля 2003 Научная библиотека Порталус ПОЛИТИКА ВНУТРЕННЯЯ

Аннотация от автора: Мы спасцiгаем у лiтаратуры дух часу, з яе мы чэрпаем заканамернасi руху, праблемы развцця, даведваемся, чым жыў i жыве народ, пазнаём яго менталiтэт. Асноўныя пружыны руху часу i грамадства так сплецены з асноўнымi пружынамi лiтаратурнага развцця, што ix i трэба разглядаць разам: рух часу - рух жыцця - рух лiтаратуры. Дзякуючы творам лiтаратуры мы пазнаём край, жыццё народа ў гэтым кpai, пазнаём сябе i адкрываем свет...

Открыть полную версию публикации

Каземир Северинович Малевич - белорусский художник
публикация №1045752795

20 февраля 2003 Научная библиотека Порталус ПОЛИТИКА ВНУТРЕННЯЯ

Аннотация от автора: Малевич Казимир Северинович (1878, Киев - 1935, Ленинград) - художник-авангардист. Род в семье управляющего заводом. С 11 лет много рисовал и писал красками. В 1894 окончил пятиклассное агрономическое училище. В 1895 - 1896 учился в рисовальной школе, потом переехал с семьей в Курск. Там он участвовал в созданном кружке любителей искусства и служил чертежником, зарабатывая деньги на жизнь и учебу в Москве...

Открыть полную версию публикации

Казімір Альхімовіч - жывапiсец паганскай Лiтвы
публикация №1045751648

20 февраля 2003 Научная библиотека Порталус ПОЛИТИКА ВНУТРЕННЯЯ

Аннотация от автора: Ён нарадзіўся перад самымі калядамі – 20 снежня 1840 года ў вёсцы Дубраве былога Лідскага павету (цяпер Шчучынскі раён), што знайходзіцца амаль на самым ускрайку дрымучай і дзікай Налібоцкай пушчы...

Открыть полную версию публикации

История конфессий в Беларуси
публикация №1045751147

20 февраля 2003 Научная библиотека Порталус ПОЛИТИКА ВНУТРЕННЯЯ

Аннотация от автора: Ранее православные составляли подавляющее большинство населения Беларуси, церкви и монастыри владели значительными материальными средствами, земля и, людьми; поддерживались местной православной аристократией на самом высоком государственном уровне, несмотря на открытую прокатолическую, а позже и пропольскую политику двора великих князей литовских и королей польских...

Открыть полную версию публикации

Следующая


1 2 3 4 5 6

Публикации, отправленные в архив рубрики


О Порталусе Рейтинг Каталог Авторам Реклама