Рейтинг
Порталус

УПРАВЛІННЯ ЕВРИСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ПРИГОТУВАННЯ БУЛЬЙОНІВ» На фото: УПРАВЛІННЯ ЕВРИСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ПРИГОТУВАННЯ БУЛЬЙОНІВ», автор: pogorelova1

Публикация №1279353527 17 июля 2010

Пошук шляхів зацікавленості викладання, велике прагнення збудити у молоді інтерес до науки неминуче породжують такі засоби, які роблять процес навчання захоплюючим. Лектор демонструє перед майбутніми фахівцями шлях наукового мислення, примушує їх слідкувати за діалектичним рухом думки до істини, робить їх співучасниками наукового пошуку. Таким чином викладачі приходять до застосування різноманітних новітніх технологій навчання. Одна із різновидів людського мислення – евристична діяльність, яка створює нову систему дій або розкриває невідомі раніше закономірності оточуючих людину об'єктів. Використання евристичного підходу в навчанні харчовим дисциплінам, - це можливість розкрити таємниці навколо процесу виникнення поняття та його визначення; технологічні завдання та задачі, їх постановки, пошуки доведення або вирішення виробничих ситуацій.
Простежимо використання евристичного підходу в процесі вивчення теми «Приготування бульйонів». Евристичні прийоми будемо застосовувати як особливі прийоми, що сформувалися в процесі вирішення одних завдань та більш або менш свідомо переносяться на інші завдання. Вони дають загальний напрям думки, не гарантуючи отримання необхідного результату.
Велику роль у «відкритті» понять, доведенні технологічних завдань та розв'язуванні технологічних задач відіграють прийоми, що належать до загальних. Найважливіше місце серед них посідають аналіз та синтез.
Евристичні завдання на застосування аналізу через синтез можуть бути такими:
1. Охарактеризувати бульйон кістковий та бульйон м'ясний.
2. Назвати зв'язки, якими можуть бути пов'язані ці бульйони.
3. Назвіть особливості приготування кісткового та м'ясного бульйонів.
4. Ви помітили нові властивості бульйону м'ясного?
Особливо важливо, порівнюючи, вміти розрізняти властивості схожих понять,щоб уникнути помилки в процесі їх застосування.
Евристичні питання на порівняння можуть бути такими:
1. Чим відрізняється технологія приготування кісткового бульйону від м'ясного?
2. Чим відрізняється склад сухого залишку кісткового бульйону від м'ясного бульйону?
3. Які суттєві спільні властивості мають бульйони, що розглядаються?
4. Які властивості різнять ці бульйони?
Виконання таких завдань, по-перше, формує вміння аналізувати, порівнювати; по-друге, запобігає типовим помилкам, коли студенти, формулюючи поняття називають не всі суттєві властивості. Порівняння сприяє встановленню більш глибоких зв'язків раніше вивченого та нового матеріалу, полегшує засвоєння знань, допомагає бачити аналогії.
Завдяки застосуванню порівнянь-протиставлень розглянемо співвідношення екстрактивних, мінеральних і білкових речовин (головним чином желатину), а також емульгованого жиру в різних бульйонах. З таблиці 1.1 видно, що велика частина сухого залишкум'ясного і рибного бульйонів доводиться на мінеральні і екстрактивні речовини.
Таблиця 1.1 - Склад сухого залишку(в % від загальної кількості СР)
Харчові речовини Бульйони
М'ясний Кістковий З риб З рибних відходів
1 2 3 4 5
Мінеральні речовини 25 6 24 11,5
Емульгований жир 2,4 12,4 - 11,2
Білки 24 77,6 48 73,65
Екстрактивні речовини 48,6 4 28 3,65
Обгрунтовання кожного евристичного прийому, який застосовують під час вивчення теми, сприяє свідомому засвоєнню матеріала.
Також можна застосовувати прийом абстрагування, узагальнення та систематизації. Завдяки евристичним питанням або застосуванню евристичної бесіди з'ясуємо від чого залежить харчова цінність бульйонів; яку роль грають бульйони в стимулюванні процесів травлення; чим визначається склад бульйонів; від чого залежить кількість речовин, що перейшли до бульйону.
Можна також користуватися евристичними порадами, які належать до спеціальних евристик. Так, наприклад, доцільним є подрібнення кісток на шматки розміром 5...7 см, оскільки з більшої кістки речовини переходять в бульйон в меншій кількості, а дрібніша кістка «злежується» на дні казана, й перехід речовин в бульйон, таким чином, ускладнюється.
При визначенні гідромодуля (відношення кількості рідини до маси продукту) і тривалості варіння бульйону слід мати на увазі, що перехідні в бульйон з кістки речовини в ході варіння змінюються. Ці зміни не завжди є бажаними. Наприклад, жир піддається гідролізу та емульгуванню, в результат чого бульйон набуває сального присмаку. Цьому процесу сприяє як зростання гідромодуля, так і збільшення часу варіння бульйонів. З цієї причини тривалість варіння бульйону з яловичих кісток повинна складати 3,5...4 год [1].
В складі технологічних умінь істотне значення має одержання висновків з умови завдання. Цей прийом одержав назву «виведення наслідків» та є оберненим до прийому «підведення під поняття [2].
Обґрунтування кожного евристичного прийому сприяє свідомому засвоєнню матеріалу та робить знання більш міцними. Мотивування вивчаємих прийомів демонструє студентам практичну значимість їх, сприяє збудженню та підтриманню уваги, зацікавленості на заняттях з харчових технологій

Полная версия публикации

Критический конструктивизм виктимологии образования как методология рефлексии актуальных проблем педагогики профессионального образования На фото: Критический конструктивизм виктимологии образования  как методология рефлексии  актуальных проблем педагогики профессионального образования , автор: rudenskiy

Публикация №1278694225 09 июля 2010

рассматривается виктимология образования как педагогический феномен критического конструктивизма и как методология рефлексии актуальных проблем профессионального образования.

Полная версия публикации

Формрование базовых навыков у воспитанников детского дома. На фото: Формрование базовых навыков у воспитанников детского дома., автор: 3956637029

Публикация №1278644519 09 июля 2010

Подготовка воспитанников детского дома к самостоятельной жизни.

Полная версия публикации

Детская трудова фирма "Мастерок" На фото: Детская трудова фирма

Публикация №1278644123 09 июля 2010

Формирование готовности к труду воспитанников детского дома через органиацию детских трудовых фирм.

Полная версия публикации

Экологичекий проект На фото: Экологичекий проект, автор: 3956637029

Публикация №1278643724 09 июля 2010

Проект создания плодово-ягодного хозяйства, для оздоровления воспианников. smile

Полная версия публикации

Новое образование На фото: Новое образование, автор: nata-50

Публикация №1278167694 03 июля 2010

Вопрос: Как плохое образование связано с отсутствием соединения между людьми? Я не вижу тут связи.
Ответ: То, что мы называем "образованием", – дает образование, но не воспитывает. Школа не строит из ребенка человека, а дает ему только знания: по физике, химии и т.д.
Мы называем образовательную систему воспитательной, но она вообще не воспитывает.

Полная версия публикации

Мама,папа,я спортивная семья На фото: Мама,папа,я спортивная семья, автор: marna34

Публикация №1277139402 21 июня 2010

-воспитание здорового, всесторонне развитого ребенка;
-закрепление материала по ознакомлению дошкольников с железной дорогой и ее профессиями.

Полная версия публикации

Проблемы подготовки педагогов дошкольного учреждения к педагогическому сопровождению семей воспитанников. На фото: Проблемы подготовки педагогов дошкольного учреждения к педагогическому сопровождению семей воспитанников., автор: semaka

Публикация №1273491523 10 мая 2010

В статье рассматриваются проблемы семьи, особенности ее педагогического сопровождения в условиях ДОУ, раскрывается роль педагога в данном аспекте, его профессиональная подготовка к осуществлению сотрудничества с родителями.

Полная версия публикации

Педагогическое сопровождение семьи на этапе предшкольного образования ребенка На фото: Педагогическое сопровождение семьи на этапе предшкольного образования ребенка, автор: semaka

Публикация №1273490648 10 мая 2010

В данной статье рассматривается система педагогического образования родителей, как один из вариантов педагогического сопровождения семьи на этапе предшкольного образования детей.

Полная версия публикации

ПЕРВОКУРСНИК НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ВУЗА: НЕСКОЛЬКО ШТРИХОВ К СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ПОРТРЕТУ На фото: ПЕРВОКУРСНИК НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ВУЗА: НЕСКОЛЬКО ШТРИХОВ К СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ПОРТРЕТУ, автор: e.aleksandrov

Публикация №1273045208 05 мая 2010

На материалах конкретно-социологического исследования обсновывается "портрет" первокурсника негосударственного вуза.

Полная версия публикации

Предыдущая
Следующая


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 50 51 52 53 54 55 56 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Публикации, отправленные в архив рубрикиО Порталусе Рейтинг Каталог Авторам Реклама