Рейтинг
Порталус

Отчет о проживании в отеле: законодательные нормы, правила, документы
публикация №1658144163

18 июля 2022 Научная библиотека Порталус

Аннотация от автора: Что произойдет, если отчетные документы не представить? Требуется ли документация при оплате отеля в рабочей поездке?

Открыть полную версию публикации

А. В. РЕПНИКОВ. Консервативные концепции переустройства России
публикация №1657190293

07 июля 2022 Научная библиотека Порталус

Аннотация от автора: А. В. РЕПНИКОВ. Консервативные концепции переустройства России

Открыть полную версию публикации

Как оформить ВПД
публикация №1654990306

12 июня 2022 Научная библиотека Порталус

Аннотация от автора: Как оформить ВПД

Открыть полную версию публикации

TOURISM LAW OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN. 2021
публикация №1651735016

05 мая 2022 Сангинов Дониёр Шомахмадович

Аннотация от автора: Sanginov D.Sh., Zaynidinov F.A. Tourism law of the Republic of Tajikistan. Text lectures. - Dushanbe, 2021. 190 p. This text of lectures is prepared in a foreign lenguage, covers all aspects of tourism Law in detail and consistently. The textbook is intended for students, graduate students, teachers of faculties and law schools, as well as for all those who use tourism legislation in their work.

Предпринимательское право Республики Таджикистан. Учебное пособие. Душанбе, 2022.
публикация №1651722753

05 мая 2022 Сангинов Дониёр Шомахмадович

Аннотация от автора: Сангинов Д.Ш., Искандари С. Предпринимательское право Республики Таджикистан. Учебное пособие. Душанбе, 2022. 500с.

LABOUR LAW OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN: Training Manual //ТРУДОВОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. 2016
публикация №1651664151

04 мая 2022 Сангинов Дониёр Шомахмадович

Аннотация от автора: Sadiev I.Z. Labour law of the Republic of Tajikistan, Dushanbe, Training Manual, Dushanbe, «Sino», 2016, 443; Саъдиев И.З. Трудовое права Республики Таджикистан: учебное пособия. - Душанбе «Сино». - 443 с.

Ҳуқуқи соҳибкории Ҷумҳурии Тоҷикистон: Китоби дарсӣ. – Душанбе, 2021
публикация №1651557795

03 мая 2022 Сангинов Дониёр Шомахмадович

Аннотация от автора: Раҳимзода М.З., Сангинов Д.Ш. Ҳуқуқи соҳибкории Ҷумҳурии Тоҷикистон: Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни зинаи таҳсилоти бакалаври ихтисоси ҳуқуқшиносии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ. – Душанбе, 2021. – 400 саҳ. Китоби дарсии мазкур аз тарафи муаллифон бо истифодаи андешаҳои олимон дар бораи танзими ҳуқуқии фаъолияти соҳибкорӣ, қонунгузории амалкунанда, инчунин амалияи судӣ омода карда шудааст. Сохтор ва мазмуни китоби дарсиро предмети ҳуқуқи соҳибкорӣ муайян менамояд. Барои бакалаврҳо, устодони донишкада ва факултетҳои ҳуқуқшиносӣ, инчунин ҳуқуқшиносон ва соҳибкорон тавсия карда мешавад.

Проблемаҳои танзими ҳуқуқии амалҳои тафтишии ғайриошкоро дар ҳуқуқи мурофиаи ҷиноятӣ: монография. 2021
публикация №1650868710

25 апреля 2022 Сангинов Дониёр Шомахмадович

Аннотация от автора: Ҳакимов Я.Б. Проблемаҳои танзими ҳуқуқии амалҳои тафтишии ғайриошкоро дар ҳуқуқи мурофиаи ҷиноятӣ: монография. – Душанбе: “Дунёи муосир”, 2021. – 237с.

Ҳуқуқи молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ. 2021.
публикация №1650695956

23 апреля 2022 Сангинов Дониёр Шомахмадович

Аннотация от автора: Ғафурзода А.Д., Саъдиев И.З. Ҳуқуқи молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ. Душанбе: «Нӯшбод», 2021. – 416 саҳ. Дар китоби мазкур андешаи мутахассисон, ки ҳама гуна назари гуногунро оид ба ҳуқуқи молиявї доранд, чӣ аз ҷиҳати мансубият ба мактабҳои гуногуни илмӣ ва чӣ аз ҷиҳати ҷуғрофӣ тањлил гардидаанд. Қонунгузорӣ ва дигар маводи меъёрӣ то санаи 1 январи соли 2021 мавриди тањлил ќарор дода шудаанд.

30 соли Истиқлоли давлатӣ ва рушди низоми ҳуқуқии Тоҷикистон: монография. 2021.
публикация №1650691322

23 апреля 2022 Сангинов Дониёр Шомахмадович

Аннотация от автора: 30 соли истиқлоли давлатӣ ва рушди низоми ҳуқуқии Тоҷикистон: монография. – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2021. – 472 с. Љумњурии Тољикистон бо маќсади гузаронидани ислоњоти њуќуќї ба ѓайр аз њуљљатњои барномавї, инфрасохтори тањлилию илмии худро таъсис додааст. Дар кишвар мустаќиман лоињаи ќонунњо ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї тањия ва ќабул мешаванд, ки ин аз шарофати Истиќлол аст. Љињатњои назариявї ва амалии ин раванди бошукуњ дар монографияи мазкур мавриди тањлил ва хулосабарорї ќарор гирифтаанд. Мавзўи интихобшуда басо нозук ва нотакрор буда, дар коркарди он њамаи кафедрањои факултети њуќуќшиносии ДМТ иштирок намудаанд. Маводи тањияшуда аз масъалањои назариявї, асосњои конститутсионї оѓоз гардида, масъалањои соњањои алоњидаи њуќуќи муосири Тољикистони соњибистиќлолро инъикос мекунад. Дар асар кафедраҳои марбута бо дастовардњо ва иќтидори илмиашон муаррифї шудааст. Бинобар ин, мањсули илмиии мазкур бешубња барои донишљўён, магистрон, докторантон ва кормандони амалияи њуќуќтатбиќкунї заминаи хуби назарсанљї ва шинохти њуќуќ шуда метавонад.

Следующая


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Публикации, отправленные в архив рубрики


О Порталусе Рейтинг Каталог Авторам Реклама