Рейтинг
Порталус

Как оформить ВПД На фото: Как оформить ВПД, автор: admin

Публикация №1654990306 12 июня 2022

Как оформить ВПД

Полная версия публикации

TOURISM LAW OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN. 2021 На фото: TOURISM LAW OF THE REPUBLIC  OF TAJIKISTAN. 2021, автор: Дониёр

Публикация №1651735016 05 мая 2022

Sanginov D.Sh., Zaynidinov F.A. Tourism law of the Republic of Tajikistan. Text lectures. - Dushanbe, 2021. 190 p. This text of lectures is prepared in a foreign lenguage, covers all aspects of tourism Law in detail and consistently. The textbook is intended for students, graduate students, teachers of faculties and law schools, as well as for all those who use tourism legislation in their work.

Полная версия публикации

Предпринимательское право Республики Таджикистан. Учебное пособие. Душанбе, 2022. На фото: Предпринимательское право Республики Таджикистан. Учебное пособие. Душанбе, 2022., автор: Дониёр

Публикация №1651722753 05 мая 2022

Сангинов Д.Ш., Искандари С. Предпринимательское право Республики Таджикистан. Учебное пособие. Душанбе, 2022. 500с.

Полная версия публикации

LABOUR LAW OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN: Training Manual //ТРУДОВОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. 2016 На фото: LABOUR LAW OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN: Training Manual //ТРУДОВОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. 2016, автор: Дониёр

Публикация №1651664151 04 мая 2022

Sadiev I.Z. Labour law of the Republic of Tajikistan, Dushanbe, Training Manual, Dushanbe, «Sino», 2016, 443; Саъдиев И.З. Трудовое права Республики Таджикистан: учебное пособия. - Душанбе «Сино». - 443 с.

Полная версия публикации

Ҳуқуқи соҳибкории Ҷумҳурии Тоҷикистон: Китоби дарсӣ. – Душанбе, 2021 На фото: Ҳуқуқи соҳибкории Ҷумҳурии Тоҷикистон: Китоби дарсӣ. – Душанбе, 2021, автор: Дониёр

Публикация №1651557795 03 мая 2022

Раҳимзода М.З., Сангинов Д.Ш. Ҳуқуқи соҳибкории Ҷумҳурии Тоҷикистон: Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни зинаи таҳсилоти бакалаври ихтисоси ҳуқуқшиносии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ. – Душанбе, 2021. – 400 саҳ. Китоби дарсии мазкур аз тарафи муаллифон бо истифодаи андешаҳои олимон дар бораи танзими ҳуқуқии фаъолияти соҳибкорӣ, қонунгузории амалкунанда, инчунин амалияи судӣ омода карда шудааст. Сохтор ва мазмуни китоби дарсиро предмети ҳуқуқи соҳибкорӣ муайян менамояд. Барои бакалаврҳо, устодони донишкада ва факултетҳои ҳуқуқшиносӣ, инчунин ҳуқуқшиносон ва соҳибкорон тавсия карда мешавад.

Полная версия публикации

Проблемаҳои танзими ҳуқуқии амалҳои тафтишии ғайриошкоро дар ҳуқуқи мурофиаи ҷиноятӣ: монография. 2021 На фото: Проблемаҳои танзими ҳуқуқии амалҳои тафтишии ғайриошкоро дар ҳуқуқи мурофиаи ҷиноятӣ: монография. 2021, автор: Дониёр

Публикация №1650868710 25 апреля 2022

Ҳакимов Я.Б. Проблемаҳои танзими ҳуқуқии амалҳои тафтишии ғайриошкоро дар ҳуқуқи мурофиаи ҷиноятӣ: монография. – Душанбе: “Дунёи муосир”, 2021. – 237с.

Полная версия публикации

Ҳуқуқи молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ. 2021. На фото: Ҳуқуқи молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ. 2021., автор: Дониёр

Публикация №1650695956 23 апреля 2022

Ғафурзода А.Д., Саъдиев И.З. Ҳуқуқи молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсӣ. Душанбе: «Нӯшбод», 2021. – 416 саҳ. Дар китоби мазкур андешаи мутахассисон, ки ҳама гуна назари гуногунро оид ба ҳуқуқи молиявї доранд, чӣ аз ҷиҳати мансубият ба мактабҳои гуногуни илмӣ ва чӣ аз ҷиҳати ҷуғрофӣ тањлил гардидаанд. Қонунгузорӣ ва дигар маводи меъёрӣ то санаи 1 январи соли 2021 мавриди тањлил ќарор дода шудаанд.

Полная версия публикации

30 соли Истиқлоли давлатӣ ва рушди низоми ҳуқуқии Тоҷикистон: монография. 2021. На фото: 30 соли Истиқлоли давлатӣ  ва рушди низоми ҳуқуқии Тоҷикистон: монография. 2021. , автор: Дониёр

Публикация №1650691322 23 апреля 2022

30 соли истиқлоли давлатӣ ва рушди низоми ҳуқуқии Тоҷикистон: монография. – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2021. – 472 с. Љумњурии Тољикистон бо маќсади гузаронидани ислоњоти њуќуќї ба ѓайр аз њуљљатњои барномавї, инфрасохтори тањлилию илмии худро таъсис додааст. Дар кишвар мустаќиман лоињаи ќонунњо ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї тањия ва ќабул мешаванд, ки ин аз шарофати Истиќлол аст. Љињатњои назариявї ва амалии ин раванди бошукуњ дар монографияи мазкур мавриди тањлил ва хулосабарорї ќарор гирифтаанд. Мавзўи интихобшуда басо нозук ва нотакрор буда, дар коркарди он њамаи кафедрањои факултети њуќуќшиносии ДМТ иштирок намудаанд. Маводи тањияшуда аз масъалањои назариявї, асосњои конститутсионї оѓоз гардида, масъалањои соњањои алоњидаи њуќуќи муосири Тољикистони соњибистиќлолро инъикос мекунад. Дар асар кафедраҳои марбута бо дастовардњо ва иќтидори илмиашон муаррифї шудааст. Бинобар ин, мањсули илмиии мазкур бешубња барои донишљўён, магистрон, докторантон ва кормандони амалияи њуќуќтатбиќкунї заминаи хуби назарсанљї ва шинохти њуќуќ шуда метавонад.

Полная версия публикации

Фаъолияти соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: назария ва танзими ҳуқуқӣ. Монография. 2018 На фото: Фаъолияти  соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: назария ва танзими ҳуқуқӣ. Монография. 2018, автор: Дониёр

Публикация №1650543241 21 апреля 2022

Раҳимзода М. З. Фаъолияти соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: назария ва танзими ҳуқуқӣ, монография. Душанбе, 2018. 420 с.

Полная версия публикации

ФАРҲАНГИ РУСӢ БА ТОҶИКИИ ИСТИЛОҲОТИ ҲУҚУҚ. 2015 На фото: ФАРҲАНГИ РУСӢ БА ТОҶИКИИ ИСТИЛОҲОТИ ҲУҚУҚ. 2015, автор: Дониёр

Публикация №1650540010 21 апреля 2022

Раҳимзода М.З. Фарҳанги русӣ ба тоҷикии истилоҳоти ҳуқуқ. - Душанбе: «Бухоро», 2015, 328 саҳ. Луғати мазкур зиёда аз 10 000 калима ва истилоҳоти ҳуқуқӣ ва марбут ба онро дар бар мегирад. Он барои донишҷўён ва устодони факултетҳои ҳуқуқшиносӣ, кормандони мақомоти қонунгузор, мақомоти судӣ ва ҳифзи ҳуқуқ, инчунин ба ҳамаи шахсоне, ки ба он зарурат доранд тавсия карда мешавад.

Полная версия публикации

Предыдущая
Следующая


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Публикации, отправленные в архив рубрикиО Порталусе Рейтинг Каталог Авторам Реклама