Рейтинг
Порталус

30 соли Истиқлоли давлатӣ ва рушди низоми ҳуқуқии Тоҷикистон: монография. 2021.

Дата публикации: 23 апреля 2022
Автор(ы): Гурӯҳи муаллифон
Публикатор: Сангинов Дониёр Шомахмадович
Рубрика: ПРАВО РОССИИ
Источник: (c) печатный
Номер публикации: №1650691322


Гурӯҳи муаллифон, (c)

Сайт автора: doniyor_sanginov@mail.ru

ЭКСКЛЮЗИВ! Публикация обнародована в Интернете через PORTALUS.RU!

Прикреплённый файл - 30 соли Истиқлоли давлатӣ ва рушди низоми ҳуқуқии Тоҷикистон: монография. 2021.

Загрузить Автор: Сангинов Дониёр Шомахмадович (загружен: 23 апреля 2022)"Золотая коллекция" Порталуса / PORTALUS.RU-1650691322
30 соли истиқлоли давлатӣ ва рушди низоми ҳуқуқии Тоҷикистон: монография. – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2021. – 472 с. Љумњурии Тољикистон бо маќсади гузаронидани ислоњоти њуќуќї ба ѓайр аз њуљљатњои барномавї, инфрасохтори тањлилию илмии худро таъсис додааст. Дар кишвар мустаќиман лоињаи ќонунњо ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї тањия ва ќабул мешаванд, ки ин аз шарофати Истиќлол аст. Љињатњои назариявї ва амалии ин раванди бошукуњ дар монографияи мазкур мавриди тањлил ва хулосабарорї ќарор гирифтаанд. Мавзўи интихобшуда басо нозук ва нотакрор буда, дар коркарди он њамаи кафедрањои факултети њуќуќшиносии ДМТ иштирок намудаанд. Маводи тањияшуда аз масъалањои назариявї, асосњои конститутсионї оѓоз гардида, масъалањои соњањои алоњидаи њуќуќи муосири Тољикистони соњибистиќлолро инъикос мекунад. Дар асар кафедраҳои марбута бо дастовардњо ва иќтидори илмиашон муаррифї шудааст. Бинобар ин, мањсули илмиии мазкур бешубња барои донишљўён, магистрон, докторантон ва кормандони амалияи њуќуќтатбиќкунї заминаи хуби назарсанљї ва шинохти њуќуќ шуда метавонад.

Опубликовано на Порталусе 23 апреля 2022 года

Новинки на Порталусе:

Сегодня в трендах top-5


Ваше мнение?


КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА (нажмите для поиска): 30 соли истиқлоли давлатӣ ва рушди низоми ҳуқуқии Тоҷикистон: монография. – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2021. – 472 с.
О Порталусе Рейтинг Каталог Авторам Реклама