Рейтинг
Порталус

Теоретические проблемы правового регулирования инвестиций в РТ: концепции и правоприменение. Д.Д.Ю.Н. 2018
публикация №1646282602

03 марта 2022 Сангинов Дониёр Шомахмадович ТЕОРИЯ ПРАВА

Аннотация от автора: Бозоров Р.Б. Теоретические проблемы правового регулирования инвестиций в Республике Таджикистан: концепции и правоприменение. Диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. Душанбе, 2018. – 362 с.

Теоретические проблемы правового регулирования инвестиций в РТ: концепции и правоприменение. 2018
публикация №1646282454

03 марта 2022 Сангинов Дониёр Шомахмадович ТЕОРИЯ ПРАВА

Аннотация от автора: Бозоров Р.Б. Теоретические проблемы правового регулирования инвестиций в Республике Таджикистан: концепции и правоприменение. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук (на русском и таджикском языке). Душанбе, 2018. - 98 с.

Инвестиций: теория и правовое регулирование.2020
публикация №1646282115

03 марта 2022 Сангинов Дониёр Шомахмадович ТЕОРИЯ ПРАВА

Аннотация от автора: Бозоров Р.Б. Инвестиций: теория и правовое регулирование. Монография. Душанбе, Типография ТНУ. 2020. - 152 с. В монографии рассматриваются ключевые вопросы правового регулирования инвестиций. С теоретической стороны анализируются юридической конструкции инвестиций и инвестиционной деятельности, подробно исследуется национально-правовое и международно-правовое регулирование инвестиционных отношений и их соотношение. Проанализированы правовые гарантии, предоставляемые инвесторам, и показана их практическая значимость в привлечении инвестиций, особенно иностранных, в экономику государства-реципиента.

Масъалахои муносибкунии танзими хукукии муносибатхо дар бахши сохибкори. 2021
публикация №1646192414

02 марта 2022 Сангинов Дониёр Шомахмадович ТЕОРИЯ ПРАВА

Аннотация от автора: Масъалаҳои муносибкунии танзими ҳуқуқии муносибатҳо дар бахши соҳибкорӣ. Дастовардҳо ва пешбурди корҳои илмию тадқиқотии кафедраи ҳуқуқи соҳибкорӣ ва тиҷорат дар солҳо 2016-2020. Зери таҳрири доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Сангинов Д.Ш. Душанбе: «Эр-граф», 2021. - 352 с.

Назария ва амалияи танзими умуми ва хусуси-хукукии муносибатхо дар бахши сохибкори. 2016
публикация №1646192253

02 марта 2022 Сангинов Дониёр Шомахмадович ТЕОРИЯ ПРАВА

Аннотация от автора: Назарияи ва амалияи танзими умумӣ ва хусусӣ-ҳуқуқии муносибатҳо дар бахши сохибкорӣ ва меҳнат. Дастовардхо ва пешбурди корҳои илмию тадқиқотии кафедра дар солҳои 2011-2015. Зери таҳрири Сангинов Д.Ш., Бобокалонов Ғ.М. Душанбе, 2016, МДМТ. 142 с.

Хукуки фархангии Чумҳурии Тоҷикистон. 2017
публикация №1646109430

01 марта 2022 Сангинов Дониёр Шомахмадович ТЕОРИЯ ПРАВА

Аннотация от автора: Сангинов Д.Ш., Шарифов И.М. Ҳуқуқи фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон: Васоити таълимӣ - методӣ. Душанбе.: «Андалеб-Р», 2016. 120 с. Васоити таълимӣ - методӣ бо забони давлатӣ омода шуда, дар асоси барномаи корӣ (силлабус) аз фанни ҳуқуқи фарҳангӣ барои донишҷўёни курси панҷуми шӯъбаи рӯзонаи ихтиссоси 24010302 - Танзими ҳуқуқии молия ва қарзи факултети ҳуқуқшиносӣ тамоми масъалаҳои ин фанни таълимиро муфассал ва пайи ҳам дар худ таҷассум намудааст

Хукуки хисоббаробаркунии Чумхурии Точикистон. 2016
публикация №1646109191

01 марта 2022 Сангинов Дониёр Шомахмадович ТЕОРИЯ ПРАВА

Аннотация от автора: Сангинов Д.Ш., Муминов Н.И. Ҳуқуқи ҳисоббаробаркунии Ҷумҳурии Тоҷикистон: Васоити таълимӣ - методӣ. Душанбе.: «Андалеб-Р», 2016. 120с. Васоити таълимӣ - методӣ бо забони давлатӣ омода шуда, дар асоси барномаи корӣ (силлабус) аз фанни ҳуқуқи ҳисоббаробаркунӣ барои донишҷўёни курси панҷуми шӯъбаи рӯзонаи ихтиссоси 24010302 - Танзими ҳуқуқии молия ва қарзи факултети ҳуқуқшиносӣ тамоми масъалаҳои ин фанни таълимиро муфассал ва пайи ҳам дар худ таҷассум намудааст

Тафсири Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи хунарманди». 2021
публикация №1646044158

28 февраля 2022 Сангинов Дониёр Шомахмадович ТЕОРИЯ ПРАВА

Аннотация от автора: Бобокалонов Ғ.М., Маҳмадшозода Ф.А. Тафсири Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳунармандӣ». / Зери назари Директори Маркази миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Саидзода Иззатулло Ҳабибулло. – Душанбе, 2021. – 159 с. Дар китоби мазкур меъёрҳои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳунарманди» аз 20 июни соли 2019, №1619 модда ба модда тафсир шуда, дар асоси адабиётҳои ҳуқуқии соҳавӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалие, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, инчунин санадҳои зерқонуние, ки бо қонуни мазкур алоқамандӣ доранд, омода гардидааст.

Тафсири Конуни Ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бораи мусоидат ба шугли ахоли. 2020
публикация №1646043858

28 февраля 2022 Сангинов Дониёр Шомахмадович ТЕОРИЯ ПРАВА

Аннотация от автора: Бобокалонов Ғ.М. Тафсири Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мусоидат ба шуғли аҳолӣ». Зери назари Директори Маркази миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Саидзода Иззатулло Ҳабибулло – Душанбе: МДМТ, 2020. – 274 с.

Открыть полную версию публикации

Мачмуаи конунгузори оид ба мехнат дар Точикистон (1940-2020)
публикация №1646043563

28 февраля 2022 Сангинов Дониёр Шомахмадович ТЕОРИЯ ПРАВА

Аннотация от автора: Бобокалонов Ғ.М. Маҷмӯаи қонунгузорӣ оид ба меҳнат дар Тоҷикистон (1940-2020). – Душанбе: ДМТ, Нашриёти «Сино», 2020. – 658 с. Маҷмӯаи қонунгузорӣ оид ба меҳнат дар Тоҷикистон аз Кодексҳои дар Тоҷикистон қабулшудае мебошанд, ки бо дарназрдошти тағйиру иловаҳое, ки дар давраи мавриди амал қарор доштаашон ворид карда шудаанд, инчунин дар шакл, забон ва мазмуни аслии онҳо омода ва ҷобаҷогузорӣ карда шудааст

Предыдущая
Следующая


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Публикации, отправленные в архив рубрики


О Порталусе Рейтинг Каталог Авторам Реклама