Рейтинг
Порталус

На фото: Уклонение от военной службы путем нанесения вреда собственному здоровью или иным способом: существующие проблемы и пути их устранения, автор: Aydin-1948

Публикация №1245860235 24 июня 2009

Полная версия публикации

Конференция по преодолению религиозной нетерпимости состоялась в Центральном Доме журналиста На фото: Конференция по преодолению религиозной нетерпимости состоялась в Центральном Доме журналиста, автор: dc-nn

Публикация №1241593514 06 мая 2009

28 апреля 2009 года в Интернет-зале Центрального Дома журналиста на Никитском бульваре состоялась конференция «Как преодолеть религиозную нетерпимость, разрушающую наше общество». Организаторами конференции выступили Московская Хельсинкская группа, Российская секция Международного общества прав человека, Комитет за гражданские права, Ассоциация гуманизации правоохранительных органов РФ, Союз правозащитников и Саентологическая церковь Москвы.

Полная версия публикации

Правовое регулирование туризма в мире На фото: Правовое регулирование туризма в мире, автор: doniyor_sanginov

Публикация №1241542920 05 мая 2009

По данным ВТО, законодательные акты по регулированию туризма приняты в более чем в 100 странах мира.

Полная версия публикации

Туристический продукт как объект предпринимательского правового регулирования: понятие, история и существующие проблемы На фото: Туристический продукт как объект предпринимательского правового регулирования: понятие, история и существующие проблемы, автор: doniyor_sanginov

Публикация №1239382620 10 апреля 2009

Туристский продукт - это право на тур, предназначенное для реализации туристу, в соответствии с правилами, установленными государством.

Полная версия публикации

Теоретико-правові основи забезпечення національної безпеки України На фото: Теоретико-правові основи забезпечення національної безпеки України, автор: blesna67

Публикация №1218013200 06 августа 2008

У монографії на підставі узагальнення теоретичних та емпіричних матеріалів з питань забезпечення національної безпеки України, міжнародного досвіду формуються теоретико-правові основи забезпечення національної безпеки України. Зокрема, визначено поняття “національної безпеки” як правової категорії, “забезпечення національної безпеки” з позиції системно-функціонального підходу. На цій основі переосмислено проблему об’єктів національної безпеки, започатковано систематизацію законодавства та відпрацьовано основи нормотворчості у згаданій сфері. У результаті, запропоноване цілісне бачення організаційних і правових основ забезпечення національної безпеки України.
Монографія розрахована на широке коло науковців, викладачів, політиків, державних службовців, представників структур громадянського суспільства, студентів і всіх, хто цікавиться проблемами національної безпеки України.

Полная версия публикации

На фото: Государственное регулирование туристской деятельности в годы независимости в  Таджикистане, автор: Даниел

Публикация №1201279680 25 января 2008

Полная версия публикации

Государственное регулирование туристской деятельности в годи независимости в Таджикистане На фото: Государственное регулирование туристской деятельности в годи независимости в  Таджикистане, автор: Даниел

Публикация №1201279500 25 января 2008

Государственное регулирование туристской деятельности в годи независимости в Таджикистане

Полная версия публикации

Права и обязанности туриста в туристских правоотношениях На фото: Права и обязанности туриста в туристских правоотношениях, автор: doniyor_sanginov

Публикация №1195583340 20 ноября 2007

Турист как потребитель туристского продукта (туров, услуг, товаров) представляет собой субъект туристической деятельности. В отличие от товарных и финансовых рынков, на которых товар идет к покупателю, в туризме, наоборот, покупатель идет к туристскому продукту, к услугам туризма.

Полная версия публикации

ФІЗИЧНА ОСОБА ЯК СУБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН На фото: ФІЗИЧНА ОСОБА ЯК СУБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН, автор: Vol de Mar

Публикация №1195118537 15 ноября 2007

Відповідно до відомого твердження Р. Декарта, «людина є мірою усіх речей». Цей афоризм набуває особливого значення при характеристиці відносин між людьми у приватноправовій сфері. Саме тому Україна як правова держава проголосила людину (ст.3) її життя і здоров’я, честь та гідність, недоторканість і безпека найвищою соціальною цінністю.
Актуального значення набуває принцип всебічного забезпечення й охорони прав людини, що закріплений у ст. 3 Конституції України, набуває при вирішенні питань щодо охорони та захисту особистих та майнових прав малолітніх осіб, а також осіб, визнаних у судовому порядку недієздатними внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу, та осіб, які тривалий час відсутні у місці проживання (визнаних безвісно відсутніми), визначенні статусу людини як учасника цивільно-правових відносин, коли особисті інтереси особи ставляться вище інтересів держави, котра у сучасних умовах перестає бути тотальним контролером життя кожного індивіда.

Полная версия публикации

О троичных алгоритмах разговорно-речевого языка На фото: О троичных алгоритмах разговорно-речевого языка, автор: анник

Публикация №1168893753 15 января 2007

РУССКАЯ ШКОЛА ЛОГИКИ
циркуляр

ИСХ № А – 097/ 003
« ____» «__________» 2007г. г. Москва

НАУЧНОЕ СООБЩЕНИЕ

Об открытии троичных алгоритмов
понятий-слов-смыслов
Русского (иного) разговорно-речевого языка!

Обнаружены ранее не известные логические свойства алгоритмических троичных связей языка, которые позволяют использовать их для строгих доказательств, доводов и аргументов.

Троичные связи понятий-слов-смыслов языка представляют строительную неизменную основу для всех предметных закономерных оснований.

Обнаруженные устойчивые свойства, позволяют сохранять логическое поле языка дисциплинарно независимым и труднодоступным для случайных «помех» и посторонней "шумовой" дезинформации.

Главное свойство логического строя языка состоит в том, что он безукоризненно подчиняется внутренним матрично-аксиоматическим структурным связям троичных синонимических порядков. Например, из троичных категорий (См. далее) могут в прямом смысле строиться три колонки из категориальных понятий-слов-смыслов. (Предложения читаются по вертикали).

если................................есть.................................то
понятие...........................слово...............................смысл
стилистики.......................логики.............................лексики
языка..............................речи................................разговора и т.д.

Полная версия публикации

Предыдущая
Следующая


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 25 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Публикации, отправленные в архив рубрикиО Порталусе Рейтинг Каталог Авторам Реклама