Рейтинг
Порталус

Правовое регулирование туризма в мире На фото: Правовое регулирование туризма в мире, автор: doniyor_sanginov

Публикация №1241542920 05 мая 2009

По данным ВТО, законодательные акты по регулированию туризма приняты в более чем в 100 странах мира.

Полная версия публикации

Туристический продукт как объект предпринимательского правового регулирования: понятие, история и существующие проблемы На фото: Туристический продукт как объект предпринимательского правового регулирования: понятие, история и существующие проблемы, автор: doniyor_sanginov

Публикация №1239382620 10 апреля 2009

Туристский продукт - это право на тур, предназначенное для реализации туристу, в соответствии с правилами, установленными государством.

Полная версия публикации

Теоретико-правові основи забезпечення національної безпеки України На фото: Теоретико-правові основи забезпечення національної безпеки України, автор: blesna67

Публикация №1218013200 06 августа 2008

У монографії на підставі узагальнення теоретичних та емпіричних матеріалів з питань забезпечення національної безпеки України, міжнародного досвіду формуються теоретико-правові основи забезпечення національної безпеки України. Зокрема, визначено поняття “національної безпеки” як правової категорії, “забезпечення національної безпеки” з позиції системно-функціонального підходу. На цій основі переосмислено проблему об’єктів національної безпеки, започатковано систематизацію законодавства та відпрацьовано основи нормотворчості у згаданій сфері. У результаті, запропоноване цілісне бачення організаційних і правових основ забезпечення національної безпеки України.
Монографія розрахована на широке коло науковців, викладачів, політиків, державних службовців, представників структур громадянського суспільства, студентів і всіх, хто цікавиться проблемами національної безпеки України.

Полная версия публикации

На фото: Государственное регулирование туристской деятельности в годы независимости в  Таджикистане, автор: Даниел

Публикация №1201279680 25 января 2008

Полная версия публикации

Государственное регулирование туристской деятельности в годи независимости в Таджикистане На фото: Государственное регулирование туристской деятельности в годи независимости в  Таджикистане, автор: Даниел

Публикация №1201279500 25 января 2008

Государственное регулирование туристской деятельности в годи независимости в Таджикистане

Полная версия публикации

Права и обязанности туриста в туристских правоотношениях На фото: Права и обязанности туриста в туристских правоотношениях, автор: doniyor_sanginov

Публикация №1195583340 20 ноября 2007

Турист как потребитель туристского продукта (туров, услуг, товаров) представляет собой субъект туристической деятельности. В отличие от товарных и финансовых рынков, на которых товар идет к покупателю, в туризме, наоборот, покупатель идет к туристскому продукту, к услугам туризма.

Полная версия публикации

ФІЗИЧНА ОСОБА ЯК СУБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН На фото: ФІЗИЧНА ОСОБА ЯК СУБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН, автор: Vol de Mar

Публикация №1195118537 15 ноября 2007

Відповідно до відомого твердження Р. Декарта, «людина є мірою усіх речей». Цей афоризм набуває особливого значення при характеристиці відносин між людьми у приватноправовій сфері. Саме тому Україна як правова держава проголосила людину (ст.3) її життя і здоров’я, честь та гідність, недоторканість і безпека найвищою соціальною цінністю.
Актуального значення набуває принцип всебічного забезпечення й охорони прав людини, що закріплений у ст. 3 Конституції України, набуває при вирішенні питань щодо охорони та захисту особистих та майнових прав малолітніх осіб, а також осіб, визнаних у судовому порядку недієздатними внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу, та осіб, які тривалий час відсутні у місці проживання (визнаних безвісно відсутніми), визначенні статусу людини як учасника цивільно-правових відносин, коли особисті інтереси особи ставляться вище інтересів держави, котра у сучасних умовах перестає бути тотальним контролером життя кожного індивіда.

Полная версия публикации

О троичных алгоритмах разговорно-речевого языка На фото: О троичных алгоритмах разговорно-речевого языка, автор: анник

Публикация №1168893753 15 января 2007

РУССКАЯ ШКОЛА ЛОГИКИ
циркуляр

ИСХ № А – 097/ 003
« ____» «__________» 2007г. г. Москва

НАУЧНОЕ СООБЩЕНИЕ

Об открытии троичных алгоритмов
понятий-слов-смыслов
Русского (иного) разговорно-речевого языка!

Обнаружены ранее не известные логические свойства алгоритмических троичных связей языка, которые позволяют использовать их для строгих доказательств, доводов и аргументов.

Троичные связи понятий-слов-смыслов языка представляют строительную неизменную основу для всех предметных закономерных оснований.

Обнаруженные устойчивые свойства, позволяют сохранять логическое поле языка дисциплинарно независимым и труднодоступным для случайных «помех» и посторонней "шумовой" дезинформации.

Главное свойство логического строя языка состоит в том, что он безукоризненно подчиняется внутренним матрично-аксиоматическим структурным связям троичных синонимических порядков. Например, из троичных категорий (См. далее) могут в прямом смысле строиться три колонки из категориальных понятий-слов-смыслов. (Предложения читаются по вертикали).

если................................есть.................................то
понятие...........................слово...............................смысл
стилистики.......................логики.............................лексики
языка..............................речи................................разговора и т.д.

Полная версия публикации

Информационный терроризм На фото: Информационный терроризм, автор: анник

Публикация №1168811646 15 января 2007

Информационный терроризм, является самой грозной и опасной ядовитой причиной подготовительного "производства" физического терроризма.

Игнорирование политиками, законодателями и Правосудием причинно следственных событий. когда перед злодейственными физическими актами и преступными деяниями одиночек, никто не видит "работу" целой армии скрытых и открытых (свободой слова) преступных "идеологов", "публицистов" и "теоретиков", которые непосредственно заказывают и фактически готовят преступную почву терроризма - возмутительно.

Все судят исполнителей, которые и так наказываются беспощадным образом "пожизненного срока" или смертью. Виноваты более всего те, кто готовит терроризм в скрытых коридорах власти СМИ, политики, финансовых кругах, и конечно: Юстиции, Правосудия и Юрисдикции. Им более всего известно, что физический исполнитель-террорист, это приговоренная кем-то фаталистическая жертва. Он больше жертва, чем убежденный насильник.

Полная версия публикации

Современная правовая система России На фото: Современная правовая система России, автор: Шафеев

Публикация №1139468359 09 февраля 2006

Автореферат кандидатской диссертации

Полная версия публикации

Предыдущая
Следующая


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 25 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Публикации, отправленные в архив рубрикиО Порталусе Рейтинг Каталог Авторам Реклама